Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Statfjord B

Ptil gjennomførte i perioden 10.-12. desember 2014 tilsyn med styring av vedlikehold på Statfjord B.


Målet med tilsynet var å vurdere selskapets styring av vedlikehold på Statfjord B i henhold til selskapets egne krav og regelverkskrav.

Det ble påvist avvik knyttet til:

  • Planlagt vedlikehold
  • Vedlikehold av dørkrister
  • Verifikasjon av ytelse til sikkerhetskritisk brønnbarriereelement

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til dokumentasjon.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064