Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Ringhorne

Vi har ført tilsyn med ExxonMobils styring av beredskap på Ringhorne.


Ringhorne er et oljefelt i Nordsjøen, ca 160 kilometer vest for Haugesund. Feltet er bygd ut med en integrert innretning på stålunderstell på ca 130 meter havdyp. Produksjonen på Ringhorne startet i 2006.

Exxon Mobil Exploration and Production Norway AS (ExxonMobil) er operatør på feltet.

Vi har ført tilsyn med ExxonMobils styring av beredskap på Ringhorne. Tilsynet fant sted ombord på innretningen i dagene 3. til 5. januar 2017. I forkant ble det gjort intervjuer med ledelsen i landorganisasjonen, og det ble gjennomført et oppfølgingsmøte i ExxonMobils lokaler 3. februar 2017.

Petroleumsnæringen er preget av omstillingsprosesser for å tilpasse virksomheten til endrede rammebetingelser. I dette tilsynet rettet vi særlig oppmerksomheten mot hvordan operatørselskapet vurderer risiko enkeltvis og samlet i forkant av beslutninger, og at tiltak som blir besluttet ivaretar en robust beredskap både på kort og på lang sikt.

I dette tilsynet ble det påvist et avvik som gjelder robusthet i organisering av beredskapsledelse ute på innretningen  

Vi kommenterte også et forhold knyttet til plasseringen av brannstasjonens skap for søk- og redningslag.

Vi har gitt ExxonMobil frist til 8. mai 2017 med å redegjøre for hvordan avviket blir håndtert og hvordan kommentaren blir vurdert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95