Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Oseberg C

Petroleumstilsynet (Ptil) har i perioden 21.3-5.6.2012 ført tilsyn med styring av risikoforhold knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid (V&M) innenfor isolasjon, overflatebehandling og stillas (ISO).


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere hvordan Statoil, gjennom utforming av
rammebetingelser og oppfølging av entreprenørene, legger til rette for forsvarlig planlegging og gjennomføring av ISO-aktivitetene ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av ulike risikofaktorer.

Entreprenørenes ivaretakelse av sitt ansvar for styring av sikkerhet og arbeidsmiljø var også tema for tilsynsaktiviteten.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • støyeksponering
  • arbeidsmiljø og ergonomiske risikofaktorer
  • opplæring og kompetanse

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • BIS sin vernetjeneste
  • Målsettinger og måleverktøy/KPIer 
  • HMS-konsekvenser av rammebetingelser

Brev til Statoil Petroleum AS
Tilsynsrapport - Oseberg C

Journal 2012/452

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064