Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Oseberg

Vi har ført tilsyn med Statoils styring av beredskap og styring av arbeidsmiljø for forpleiningsansatte på Oseberg feltsenter.


I tiden 23. januar til 16. februar 2017 førte vi tilsyn med Statoils styring av beredskap og med Statoils styring av arbeidsmiljø for forpleiningsansatte på Oseberg feltsenter. Tilsynet fant sted i form av møter med landorganisasjonen og verifikasjoner på innretningen.

Som del av tilsynet ble det brukt et spørreskjema som ble delt ut til de forpleiningsansatte på Oseberg feltsenter. Informasjonen fra denne undersøkelsen ble bruk som tilleggsinformasjon til de intervjuene som ble foretatt under tilsynet.

Tilsynet er forankret i vårt hovedtema for 2017 - "Trenden skal snus" - og da spesielt i spissingen "robusthet". Krav til robuste løsninger gjelder for teknologi, kapasitet, kompetanse, organisering og styring i alle faser av virksomheten.

Det ble ikke påvist avvik fra regelverket i tilsynet.

Det ble imidlertid påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Risikovurdering i endringsprosesser av muskel- og skjelettplager
  • Gjennomføring av endringsprosesser
  • Sikkerhetsmerking

Statoil er bedt om innen 2. juni 2017 å melde tilbake hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95