Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Mongstad

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 2. – 3.10.2012 tilsyn på Mongstad. Tilsynet var rettet mot operasjonelle og organisatoriske barrierer med hovedfokus på beredskap.


Mål
Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med at utvalgte operasjonelle og organisatoriske barrierer blir ivaretatt på en helhetlig og konsistent måte, slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig. 
Videre at den restrisikoen som en så må forholde seg til håndteres på en god måte ved en godt planlagt beredskap og en robust beredskapsorganisasjon.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til grunnlag for oppdatering av beredskapsanalyse

Videre ble det identifisert forbedringspunktet knyttet til:

  • gjennomføring av beredskapsanalysen
  • utarbeidelse av ny beredskapsplan

Brev til Statoil SAS, Mongstad
Tilsynsrapport - Mongstad

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064