Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Kårstø

Vi har ført tilsyn med alarmbelastning og Human Factors i hovedkontrollrommet på Kårstø.


Kårstø ligger i Tysvær i Rogaland og er et prosessanlegg for gass og kondensat. Anlegget mottar gass gjennom rørledninger fra Nordsjøen og Norskehavet. Etter at våtgassproduktene er skilt ut, sendes tørrgassen gjennom rørledninger til Tyskland, mens våtgassproduktene fraktes fra anlegget med skip.

I dagene 14. - 16. mars 2017 førte vi tilsyn med alarmbelastning og Human Factors (HF) i hovedkontrollrommet (HKR) på Kårstø.

Tilsynet ble gjennomført i form av presentasjoner fra Statoil, som er teknisk tjenesteyter (TSP) på Kårstø, intervjuer og dokumentverifikasjon og analyse av alarmlogger. I forkant av tilsynet ba vi Statoil foreta en logging over et antall skift av hvordan kontrollpersonellet vurderer nyttigheten av innkomne alarmer.

Formålet med tilsynet var å undersøke om alarmsystemene i HKR gir paneloperatørene den nødvendige støtte til å håndtere prosessanlegget under normal drift, ved forstyrrelser og ved hendelser, målt mot selskapsinterne krav og regelverkskrav.

Det ble ikke påvist avvik i tilsynet.

Det ble imidlertid påvist forbedringspunkter knyttet til

Gassco er bedt om innen 26. mai 2017 å melde tilbake hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77