Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Gullfaks C

Ptil førte 15.-17. mars 2016 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) sin styring av materialhåndtering og stillaser samt vedlikehold av løfteutstyr og stillaser på Gullfaks C.


Målet med aktiviteten var å vurdere ledelsens styring og ledelse av materialhåndtering og stillaser samt vedlikehold av løfteutstyr og stillaser om bord på Gullfaks C.

Resultat
Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Ståltau for heis – Offshorekran
  • Sakkyndig kontroll

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkt knyttet til:

  • Offshorekran
  • Wireline – kran
  • Løfteredskap

Statoil har fått frist til 9.mai 2016 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95