Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Grane

Vi har ført tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Grane.


Statoil er operatør for Grane, som er et oljefelt i Nordsjøen, ca. 185 kilometer vest for Haugesund. Feltet er bygd ut med en integrert bolig-, prosess- og boreplattform med bunnfast stålunderstell. Havdybden ved innetningen er 127 meter. Oljen transporteres i rørledning til Stureterminalen for videre transport med tankskip. Produksjonen på feltet startet i 2003.

Fra 6. til 10. februar 2017 førte vi tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Graneinnretningen. Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Statoil ivaretar sin plikt til å etterleve regelverkskrav på disse områdene.

I tilsynet ble det påvist avvik knyttet til:

 • Elektriske installasjoner –- faglig utførelse og teknisk tilstand
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Nødkraftsystem
 • Transiente spenningsvariasjoner
 • Nødbelysning
 • Brannvannsystemet
 • Avviksbehandling

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

 • Melding av fare- og ulykkessituasjoner
 • Bruk av nødgeneratoren
 • Sikkerhetsutstyr i tavlerom
 • Førstehjelp ved strømskader

Statoil har fått frist til 24. mars 2017 med å melde tilbake hvordan avvikene blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77