Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Draupner

Petroleumstilsynet gjennomførte 1.10 og 2.10-4-10 2012 tilsyn mot Gassco med drift, vedlikehold og arbeidsmiljø på Draupner.


Mål
Målet med aktiviteten var å vurdere hvordan operatør Gassco og teknisk tjenesteyter (TSP, Statoil) gjennomfører oppfølging og drift av transportsystem og innretning i samsvar med krav i regelverket.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • vedlikehold
  • arbeidsmiljørisiko
  • styring av arbeidsmiljø -vurdering og prioritering
  • styring av arbeidsmiljø – verifisering og forbedring
  • ergonomi
  • kompetanse

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • bemanning
  • arbeidstakermedvirkning og informasjon
  • påseansvar

Brev til Gassco AS
Tilsynsrapport - Draupner

Journal 2012/1071

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064