Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Draupner

Ptil har ført tilsyn med beredskap, radio- og telekommunikasjonssystemer på Draupner.


Draupner S og Draupner E er stigerørsinnretninger som utgjør et hovedknutepunkt for gassrørledningssystemet i Nordsjøen. Gassco er operatør for innretningene med Statoil som teknisk tjenesteyter. De to innretningene ble installert i 1984 og 1994.

Ptil gjennomførte 15.-16.10.2014 tilsyn rettet mot beredskap, radio- og telekommunikasjonssystemer på disse innretningene. Tilsynet ble gjennomført om bord på Draupner E med faglig bistand fra Telenor Maritim Radio Radioinspeksjonen.

Innenfor beredskap fokuserte tilsynet på dimensjonering, håndtering og oppfølging av beredskapen om bord. Med hensyn til nødkommunikasjon var formålet å verifisere teknisk tilstand, vedlikehold og bruk av radio- og telekommunikasjonssystemer på innretningen.

Tilsynet identifiserte ett avvik knyttet til effektforhold for VHF-radioer.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Oppbevaring av brannmannsutstyr
  • PA/GA-systemer
  • Retningslinjer for fallredningslag
  • Radioutstyr i alternativ beredskapssentral
  • Merking relatert til nødradioutstyr


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77