Gå til hovedinnhold

Tilsyn – Ocean Vanguard

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i periodene 8.juni 2012 og 13.-15. juni 2012 tilsynsaktivitet med Diamond Offshore Netherlands B.V. (Diamond Offshore) innen fagområdet materialhåndtering, løfteutstyr og sikker bruk av løfteutstyr på Ocean Vanguard.


Mål
Målet for tilsynet var å verifisere overholdelse av regelverkskrav og forutsetningene for SUT vedtak innenfor fagområdet logistikk.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • styringssystem for sikker bruk av løfteutstyr
  • sakkyndig virksomhet
  • offshorekraner
  • løst løfteutstyr
  • rørhåndteringskran
  • personellvinsj
  • trening på nød-operasjon av løfteinnretninger
  • løfteoperasjon med offshorekran

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til forløper for MOB båt
 

Brev til Diamond Offshore Netherlands B.V
Tilsynsrapport - Ocean Vanguard

Journal 2012/964