Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Wood – arbeidstakermedvirkning

Vi har ført tilsyn med Wood (tidligere Wood Group Norway) og selskapets egen oppfølging av tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 7. november 2018. Tilsynet var en oppfølging etter tilsyn i 2017 med flere selskap der tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning var tema. Wood var ett av disse selskapene

Mål
Målet med oppgaven var å føre tilsyn med hvordan selskapet organiserer og følger opp tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning.

Resultat
Det ble ikke påvist avvik fra regelverket. Det ble heller ikke observert mangler som ga grunnlag for å påpeke forbedringspunkter.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77