Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Wintershall – Rør- og subseaportefølje

Vi førte tilsyn med Wintershall og deres portefølje innen rør, stigerør, kontrollkabler og undervannsanlegg på norsk sokkel tirsdag 12. februar 2019.


Mål
Målet med tilsynet var å se hvordan Wintershall følger opp og sikrer integriteten til rør, stigerør, kontrollkabler og innretninger på havbunnen med beskrivelse av eventuelle utfordringer knyttet til barrierer, tilstandskontroll og drift gjennom levetiden. Vi etterspurte hvordan barrierer under vann styres, og hvordan driften av rørsystem og undervannsanlegg følges opp og overvåkes.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkt.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77