Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Wintershall Norge AS – Brage

Ptil gjennomførte 21.5-4.9.2015 tilsyn med Wintershall sin styring av bore- og brønnaktiviteter på Brage.


Målet med tilsynet var å verifisere at operatør, boreentreprenør og brønnserviceselskap etterlever myndighetskrav og selskapets interne krav.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Valg av verneombud
 • Kjemisk arbeidsmiljø
 • Vedlikehold
 • Nødpumpe

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knytte til:

 • Kompetanse
 • Styring av arbeidsmiljø
 • Sikker jobbanalyse (SJA)
 • Opplæring
 • Samtrening av boremannskap
 • Boreprogram og boreplaner
 • Brønnkontroll
 • Tekniske løsninger
 • Brønnintegritet

Wintershall har fått frist til 25.1.16 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert. 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Brage er et oljefelt som ligger øst for Oseberg i den nordlige delen av Nordsjøen. Vanndybden i området er 140 meter. Brage er bygget ut med en fast integrert produksjons-, bore- og boliginnretning med stålunderstell.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77