Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Wintershall - effektiviseringsprosesser og HMS-risiko

Ptil førte i uke 36 tilsyn med Wintershall sine effektiviseringsprosesser i et HMS-risikoperspektiv.


Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere Wintershall sin styring av effektiviserings- og kostnadsreduksjonsprosesser i forhold til myndighetenes krav, samt hvordan Wintershall gjennomfører disse prosessene slik at helse-, miljø-, og sikkerhetsrisiko identifiseres og følges opp, og at mulige HMS-gevinster identifiseres og realiseres.

Wintershall har presentert at det er lagt mye ressurser i å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag i forbindelse med pågående forbedringsprosjekt. Relevante deler av organisasjonen uttrykker at de har vært involvert i dette arbeidet. Videre viser selskapet konkrete prosesser og planer for oppfølging av forbedringsprosjektene.

Observasjoner fra tilsynsaktiviteten vil følges opp gjennom våre øvrige aktiviteter mot Wintershall fremover.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 51 87 35 12