Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Wintershall - Brage

Vi har ført tilsyn med Wintershall rettet mot analyser av bølger i dekk på Brageinnretningen.


Brage er et oljefelt som ligger øst for Oseberg i den nordlige delen av Nordsjøen, på 140-meters havdyp.

Feltet, som ble satt i drift i 1993, er bygd ut med en bunnfast integrert produksjons-, bore- og boliginnretning med stålunderstell.

Vi gjennomførte 9. april  2018 tilsyn med Wintershall på Brageinnretningen.

Målet med tilsynet var å vurdere om Wintershall sine tiltak rettet mot bølger i dekk-problemstillingen er forsvarlige.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

Wintershall har fått frist til 29. mai 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95