Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Wellesley - planlegging og gjennomføring av letebrønn 33/9-22 S

Vi har ført tilsyn med Wellesley Petroleums planlegging og gjennomføring av selskapets første egenopererte leteboring på norsk sokkel.


Den 23. august 2017 førte vi tilsyn med operatørselskapet Wellesley Petroleum (Wellesley). Tilsynet var en del av vår behandling av søknad om samtykke for letebrønn 33/9-22 S i utvinningstillatelse 881 i Nordsjøen.

Brønn 33/9-22 S er Wellesleys første egenopererte brønn på norsk sokkel.

Ptil prioriterer å føre tilsyn med nye aktører i forbindelse med behandling av samtykke for første letebrønn for å etterprøve aktørenes evne til styring av helse, miljø og sikkerhet.

Tilsynsaktiviteten fokuserte på selskapenes organisering og styring, med fokus på operatørens egne aktiviteter, samt en vurdering av om teknisk- og operasjonell kapasitet og kompetanse er tilstrekkelig ivaretatt. Selskapets egen kapasitet og kompetanse er grunnlaget for operatørens styring av helse, miljø og sikkerhet.

Formålet med tilsynsaktiviteten var å etterprøve selskapets robusthet i forhold til styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) i planlegging og forberedelse til gjennomføring av leteboringsaktiviteten.

I tillegg må selskapet vise at de har sikkerhetsmarginer som setter virksomheten i stand til å håndtere uforutsette hendelser under gjennomføringen av leteboringsaktiviteten.

Vårt hovedinntrykk etter tilsynet er at Wellesley kan gjennomføre boreaktiviteten innenfor regelverkets rammer for styring av helse, miljø og sikkerhet.

Vi identifiserte ingen avvik fra regelverket, men observerte forbedringspunkt knyttet til bemanning og kompetanse og selskapets styringssystem.

Vi har bedt Wellesley melde tilbake til oss hvordan de vurderer disse forbedringspunktene.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77