Gå til hovedinnhold

Tilsyn med VNG som rettighetshaver

Petroleumstilsynet gjennomførte tilsyn med VNG som rettighetshaver i utvinningstillatelser.


VNG er andelseier i 40 utvinningstillatelser på norsk sokkel, og er operatør for 6 av dem. Dette tilsynet var rettet mot selskapets engasjement som rettighetshaver i Brage og Draugen.

Målet med tilsynet var å verifisere selskapets ivaretakelse av krav til rettighetshavere.  Hovedelementene i tilsynet var knyttet til styringssystem, dokumentasjon og håndtering av risiko, herunder risiko for storulykker.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til oppfølging av tiltak i lisensarbeid.

 


 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064