Gå til hovedinnhold

Tilsyn med verifikasjonen av prosjekteringen av Johan Sverdrup RP

Ptil førte 27. og 28. april 2016 tilsyn med Statoil. Oppgaven var knyttet til verifikasjon av bærende konstruksjoner i Johan Sverdrup RP-prosjektet.


Vi ønsket på et tidlig stadium av prosjektet å gjøre stikkprøver på om oppsettet for verifikasjonen var i samsvar med innretningsforskriften § 56 om bærende konstruksjoner og NORSOK N-001 punkt 5.2.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik i dette tilsynet.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til kontroll av analyser.

Statoil har fått frist til 11. juni med å redegjøre for hvordan forbedringspunktet vil bli håndtert.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95