Gå til hovedinnhold

Tilsyn med vedlikholdsstyring på Mongstad

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 4.-7.10.2011 tilsyn med styring av vedlikehold på Statoil Mongstad.


Mål
Målet var å føre tilsyn med at regelverket blir oppfylt, at innretninger eller deler av disse holdes ved like slik at de er i stand til å utføre sine tiltenkte funksjoner i alle faser av levetiden.

Tilsynet ønsket å få klarlagt kombinasjonen av de tekniske, administrative og styremessige tiltakene som sikrer dette, og omfattet områder som:

  • Status med hensyn til forebyggende og korrigerende vedlikehold (FV og KV), deriblant etterslep og utestående vedlikehold.
  • Konsekvensvurdering av etterslep og utestående vedlikehold, enkeltvis og samlet.
  • Metode for prioritering av etterslep og utestående vedlikehold, handling basert på konsekvensvurderingene.

Resultat
Resultatene bygger på presentasjoner av elementer i Statoils styringssystem og samtaler med utvalgt personell, vedlikeholdsledere og ansvarlige for vedlikehold i IOS og lokal prosess¬leder for vedlikehold. I tillegg ble det gjort verifikasjoner.

Det ble under tilsynet identifisert avvik knyttet til:

  • Måleparametere og indikatorer
  • Oppfølging av systemer og utstyr
  • Klassifisering av systemer og utstyr
  • Vedlikeholdsprogram
  • Avviksbehandling

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064