Gå til hovedinnhold

Tilsyn med vedlikeholdsstyring på Gullfaks A

Petroleumstilsynet gjennomførte 2.9-4.9.2015 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) sin styring av vedlikehold på Gullfaks A (GFA).


Tilsynet inngår i behandlingen av samtykkesøknaden om levetidsforlengelse for Gullfaks A.

Målet med tilsynet var å vurdere at Statoil sin styring av vedlikehold på GFA er i samsvar med regelverket og selskapets egne krav.

Sentrale tema i tilsynsaktiviteten var blant annet; implementering av Statoils strategi for vedlikeholdsstyring, pågående forbedringstiltak, utvikling og vurdering av innretningens samlede vedlikeholdsbehov i dag og ved forlenget drift, risikostyring, selskapets egen oppfølging, ledelsesinvolvering og arbeidstakermedvirkning.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Arbeidstakermedvirkning
  • Planlegging
  • Brannskiller

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Mål og krav
  • Vedlikeholdsprogram og vedlikeholdseffektivitet

Statoil har fått frist til 30.11.15 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil blir håndtert

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77