Gå til hovedinnhold

Tilsyn med vedlikeholdsstyring i BP

I perioden 4.2. – 25.3 2015 førte Ptil tilsyn med styring av vedlikehold på selskapsnivå i BP.


Målet med tilsynet var å verifisere hvordan selskapsledelsen i Norge involverer seg i, tar stilling til og følger opp beslutningsunderlag for prioritering, planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsaktiviteter. Vi ønsket også å verifisere hvordan rettighetshaverne er involvert og hvordan relevante deler av organisasjonen og arbeidstakernes representanter er involvert.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til deltakelse i arbeidsmiljøutvalg.

BP har fått frist til 5.februar 2016 for å redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert.  

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77