Gå til hovedinnhold

Tilsyn med vedlikeholdsstyring av sementpumpeenheten

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i mai, juni og september 2015 tilsyn med vedlikeholdsstyring av sementpumpeenheten som barriere ved boreoperasjoner.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført som en møteserie med operatørselskapene ConocoPhillips, Statoil og Lundin, rederne Odfjell Drilling, Transocean og Maersk Drilling samt entreprenørene Halliburton, Schlumberger Norge og Baker Hughes.

Sementpumpeenheten brukes både ved normal drift og nødoperasjoner, og er en viktig del av en boreoperasjon. Den brukes til sementering av foringsrør og sementen utgjør et vesentlig element i barrierer mot reservoaret ved avslutning og forlating av brønnen.

Målet med tilsynet var å få klarlagt hvordan samhandlingen mellom operatørene, rederne og brønnserviceselskapene fungerer, blant annet med hensyn til roller og ansvar, påseplikt og etterlevelse, kommunikasjon og formidling.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Revisjoner
  • Regelverkskrav til vedlikeholdsstyring
  • Barrierestyring

Selskapene har fått frist til 29. januar 2016 for å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert. 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064