Gå til hovedinnhold

Tilsyn med vedlikeholds-og barrierestyring – Deepsea Bergen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 9.1. – 16.1.2014 tilsyn med Odfjell Drilling AS (Odfjell) og selskapets oppfølging av vedlikeholds- og barrierestyring på Deepsea Bergen (DSB).


Mål
Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med at regelverket blir oppfylt og at Odfjell på alle nivå i organisasjonen jobber systematisk for å forebygge storulykker.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • krav og retningslinjer
 • interne revisjoner og inspeksjoner
 • dokumentasjon
 • merking og sertifikater
 • vedlikeholdsstyringssystemet
 • vedlikeholdsrutinene
 • brannslokkesystemet på helikopterdekket
 • overtrykksbeskyttelse av rom
 • leidere

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • innfesting av rør og kabler
 • rutiner for preservering
 • evakueringsveier


Journal 2013/851

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064