Gå til hovedinnhold

Tilsyn med vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr på Nyhamna

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 23.8-25.8.2016 tilsyn med vedlikeholdsstyring av sikkerhetskritisk utstyr på Nyhamna.


Målet med oppgaven var å følge opp at As Norske Shell (Shell) ivaretar kravene i forskriftene og egne prosedyrer. Vi så spesielt på virksomhetens system for styring.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til klassifisering.

Shell har fått frist til 12. oktober 2016 med å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77