Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Vår Energi – Balder

I perioden 28. til 30. november 2018 førte vi tilsyn med Point Resources og deres ivaretakelse av sikkerhet på konstruksjoner og marine systemer på Balder.


I løpet av tilsynet ble operatøransvar for Balder overført fra Point Resources til Vår Energi.

Mål
Målet med tilsynet var å se til at sikkerhet av konstruksjoner og marine systemer i drift ivaretas i henhold til krav i regelverket.

Resultat
Det ble ikke avdekket noen avvik som følger av tilsynet.

Point Resources identifiserte selv følgende forbedringspunkter som resultat av tilsynet:

  • Styrende dokumentasjon
  • Risikostyring
  • Informasjonshåndtering (Life Cycle Information)
  • Kompetanse og trening

Vi ber Vår Energi om å komme tilbake med en plan for hvordan, og når, disse forbedringspunktene vil bli implementert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77