Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Valemon

Vi har ført tilsyn med Statoils planlegging av ny kontrollromsløsning for Valemon. Innretningen vil være periodevis ubemannet og da bli styrt fra et kontrollrom på land.


Statoil er operatør på Valemon, som er et gass- og kondensatfelt i Nordsjøen, ca. 160 kilometer vest for Bergen. Feltet er bygd ut med en bunnfast produksjonsinnretning på stålunderstell. Havdypet på stedet er 135 meter. Olje og kondensat blir transportert i rørledninger til andre innretninger i området.

Produksjonen på Valemon startet i januar 2015.

Tilsynet fant sted 28. mars 2017 i Statoils lokaler på Sandsli i Bergen og er en oppfølging av tidligere tilsyn med Statoils arbeid med planlegging av den nye kontrollromsløsningen for Valemon. 

Tilsynet er knyttet til Ptils hovedtema "Trendens skal snus", og spesielt til spissingene om robusthet og partssamarbeid.

Målet for tilsynet var å verifisere at implementeringen av den valgte løsningen, som innebærer kontrollrom på Sandsli og plattformledelse på Kvitebjørninnretningen, vil være forsvarlig og i samsvar med krav i regelverket.

Tilsynet påviste ikke avvik fra regelverkskrav.

Det ble imidlertid identifisert forbedringspunkter knyttet til:

Statoil er bedt om innen 15. juni 2017 å melde tilbake hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95