Gå til hovedinnhold

Tilsyn med undervannsanlegg i Statoil

Ptil førte 23. og 24. februar 2016 tilsyn med Statoil sine fagavdelinger innen fagområdet undervannsanlegg.


Målet med tilsynet var å få en oversikt over undervannsanlegg i Statoil hvor vi så på utfordringer og vurderinger av fremtidige løsninger slik at vi har et bedre grunnlag for vårt tilsyn. Et delmål var å følge opp om utvalgte deler av krav i forskrifter om helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt med hensyn på teknologiutvikling, drift, vedlikehold og inspeksjon av undervannsanlegg.

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkt i dette tilsynet.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77