Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Tullow Oil Norge - planlegging og gjennomføring av boring av brønn 31/3-4 med Transocean Barents

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 10.09.2013 tilsyn med Tullow Oil Norge AS (Tullow) i forbindelse med selskapets første boring på norsk sokkel.


Tilsynet var rettet mot Tullows planlegging og styring av aktivitetene i forbindelse med forestående boring av letebrønn 31/3-4 i utvinningstillatelse 551 med den flyttbare boreinnretningen Transocean Barents. Tilsynet inngikk i vår behandling av selskapets søknad om samtykke til å gjennomføre denne boreaktiviteten.

Mål
Målet med tilsynet var å undersøke etterlevelse av krav knyttet til styring av helse, miljø og sikkerhet med særlig referanse til rammeforskriften § 17 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle selskapets styringssystem og styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet.

Med utgangspunkt i søknaden om samtykke etterspurte vi selskapets redegjørelse for organisasjon, styringssystem og andre sentrale elementer i planlegging og gjennomføring av leteboreaktiviteten. Tilsynet ble gjennomført ved presentasjoner av Tullow sine systemer i heldagsmøte i selskapets lokaler i Oslo den 10.09.2013.

Resultat
Selskapets styringssystem var under implementering lokalt i selskapet og systemet var ikke integrert i den internasjonale delen av selskapet. Det gjenstod å etablere eget system for håndtering av registrering og oppfølging av uønskede hendelser.

Videre ble det under tilsynet opplyst at selskapet i størst mulig grad ønsker å ivareta sine oppgaver med egne ansatte for å begrense bruken av konsulentbaserte tjenester. Det fremkom at selskapet ennå ikke har dimensjonert sin organisasjon til å kunne ivareta alle fagområder som inngår i planleggingen og utførelsen av dette leteboreprosjektet.

Det var ingen avvik men det ble registrert tre forbedringspunkter i tilsynet.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77