Gå til hovedinnhold

Tilsyn med trykkbalansert boring hos Lundin

Trykkbalansert boring er en forholdsvis ny boremetode. Vi har ført tilsyn med hvordan Lundin og involverte selskaper ivaretar krav i regelverket i forbindelse med boringen.


Lundin Norway AS (Lundin) er operatør i utvinningstillatelse 492, som ligger i Barentshavet, ca. 185 kilometer nordvest for Hammerfest. 

Lundin har tidligere fått samtykke til å bore letebrønn 7120/1-5 i et prospekt kalt Gotha. Brønnen bores med den flyttbare boreinnretningen Leiv Eiriksson.

I dagene 15. og 16. februar 2017 førte vi tilsyn med Lundin, rettet mot at selskapet planlegger å benytte trykkbalansert boring med metoden "Controlled Mud Level" (CML). Metoden er forholdsvis ny, også internasjonalt. Denne boremetoden innebærer bruk av midlertidig og tungt utstyr. Endrede operasjonelle prosedyrer som følge av dette krever tilpassede og robuste risikovurderinger.

Tilsynet omfattet også hvordan Lundin involverer boreentreprenøren Ocean Rig og tjenesteleverandøren Enhanced Drilling. 

Det ble ikke påvist avvik fra regelverket i tilsynet.

Det ble imidlertid påvist forbedringspunkter knyttet til

  • Informasjon om den nye boremetoden i samtykkesøknaden
  • Informasjon om metoden i brønnkontrollmanualen
  • Manuell stengeventil i returslange for borevæske

Lundin er bedt om å melde tilbake hvordan forbedringspunktene blir vurdert innen 6. april 2017.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77