Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Transocean Offshore Ltd

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 27.9 til 28.9.2012 tilsyn med Transocean Offshore Ltd (Transoceans) styringssystem for oppfølging av arbeidsmiljøforhold på selskapets flyttbare innretninger.


Mål
Målsetting med tilsynsaktiviteten var å påse at Transoceans har implementert tilstrekkelige styringssystemer for å følge opp regelverkets krav til oppfølging av arbeidsmiljøforhold på selskapets flyttbare innretninger. 

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • arbeidsmiljøforhold
  • kategorisering og avviksbehandling
  • arbeidsmiljøkompetanse
  • arbeidsmiljøutvalg

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • kartlegging av arbeidsmiljøforhold
  • arbeidsmiljøområdekart (WEAC)

Brev til Transocean Offshore Ltd
Tilsynsrapport

Journal 2012/1290

Oppdatering 2.11.12
Transocean Offshore Ltd fikk samsvarsuttalelse 26.10.2012.

En av betingelsene for at Ptil gir SUT er at alle sikkerhetskritiske avvik er rettet opp.

Etter at SUT er gitt er det rederens ansvar å sørge for at organisasjon, styringssystem og innretningens tekniske tilstand til enhver tid er i henhold til regelverket.