Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Transocean Arctic

Vi har ført tilsyn med Transocean Arctic med hensyn til konstruksjonssikkerhet.


I dagene 4. og 5. april 2017 førte vil tilsyn med den flyttbare boreinnretningen Transocean Arctic innenfor området konstruksjonssikkerhet.

Tilsynet ble foretatt i Transoceans lokaler på Forus i Stavanger, og rettet seg hovedsakelig mot robusthet, levetidsutfordringer og barrierer innenfor konstruksjoner og marine systemer, samt analyser av belastninger knyttet til bølger i dekk.

Dette tilsynet er forankret i vårt hovedtema for 2017 - "Trenden skal snus", og spesielt mot hovedtemaets spissing mot robusthet. I tilsynet har vi fokusert på robusthet i sammenheng med aldringsmekanismer. Transocean Arctic ble bygget i 1984 og oppgradert i 2004. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2004.

Det ble ikke påvist noen avvik fra regelverket i tilsynet.

Det ble imidlertid identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Oppfølging av tilstandsrapport
  • Operasjonskriterium for å ta innretningen til sikkerhetstilstand
  • Oppdatering av sikkerhetsmanual
  • Tilstandskontroll av sjøvannsførende rør
  • Forskjeller i lettskipsvekt

Transocean er bedt om innen 19. mai 2017 å redegjøre for hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95