Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Total E&P Norge – Maersk Gallant

Ptil førte 18.5-20.5 2016 tilsyn med Total E&P Norge (Total) i forbindelse med trykkbalansert boring med Maersk Gallant.


Målet med tilsynet var å verifisere selskapenes ivaretakelse av styrende dokumenter, operasjonell ledelse og tekniske løsninger som følger med bruk av trykkbalansert boreutstyr og nye løsninger for brønnkontroll og utblåsningssikring.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Kompetanse
  • Vedlikeholdssystemet
  • Tekniske forhold

Total har fått frist til 1.august med å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil blir håndtert. 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95