Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Tjeldbergodden

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 17. – 19.9.1012 tilsyn med Tjeldbergodden.


Mål
Målet med tilsynet var å få en bekreftelse på at selskapet ivaretar kravene i storulykkeforskriften, og hvordan selskapet fører kontroll med egen virksomhet.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til det overordet tilsyn med Tjeldbergodden.

Brev til Statoil ASA, Tjeldbergodden
Tilsynsrapport – Tjeldbergodden

Journal 2012/1152
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77