Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Tjeldbergodden

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 3.-4.9.2013 tilsynsaktiviteter på Tjeldbergodden som omfattet korrosjon under isolasjon (KUI) med overflateprogram og barrierestyring i et aldrende anlegg.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at selskapet ivaretar kravene i forhold til HMS-forskriftene.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til oppfølging av kompetanse.


Journal 2013/834

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064