Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tekniske og operasjonelle barrierer – Edvard Grieg

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 10.-12.12.2013 tilsyn med Lundin Norge AS sitt arbeid med å sikre etterlevelse av regelverkets krav til barrierestyring i utbyggingsprosjektet for Edvard Grieg.


Mål
Målet med oppgaven var å føre tilsyn med Lundin sin etablering og implementering av styringssystem som skal sikre etterlevelse av regelverkets krav til risiko- og barrierestyring i et livsløpsperspektiv.

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • brannvannssystemet
  • designlaster for brann- og eksplosjon
  • nødgeneratorenheten

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • system for styring av barrierer
  • risikoanalysen og andre relaterte analyser
  • tennkilder


Journal 2013/759

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064