Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk integritet av bærende konstruksjoner og maritime systemer - Snorre

Petroleumstilsynet (Ptil) har gjennomført tilsyn med teknisk integritet av bærende konstruksjoner og maritime systemer på Snorre.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere hvordan Statoil forebygger konstruksjonssvikt, med særlig vekt på barrierestyring i forbindelse med teknisk integritet av bærende konstruksjoner og maritime systemer.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

• styring av risiko
• strategi for barrierer og ytelseskrav for barriereelementer
• styring av vedlikehold av barrierer
• Indikatorer og måleparametere for barriereytelse
• styring av kontinuerlig forbedring
• Kvalitetssikring og verifikasjon av barrierestyring
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77