Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk arbeidsmiljø - Yme

Ptil gjennomførte 27. september 2010 tilsyn med teknisk arbeidsmiljø på produksjonsinnretningen Yme MOPUStor ved verftet Bergen Group Rosenberg i Stavanger.


Tilsynet var en verifikasjon av tidligere tilsyn (23. - 26. mars 2009 og 31. mai-3. juni 2010) ved Adyard Liva verftet i Abu Dhabi.

Bakgrunn
SBM (Single Buoy Mooring) har prosjektert og er ansvarlig for fabrikasjon av den flyttbare produksjonsinnretningen Yme MOPUStor (Mobile Offshore Production Unit) som etter planen skal tas i bruk på Ymefeltet, hvor Talisman Energy Norge AS er operatør.

Talisman har søkt om samtykke til bruk av innretningen.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at TENAS bygger Yme-innretningen i henhold til regelverkets krav innenfor arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. I denne sammenhengen ble det blant annet fokusert på verifikasjon av observasjoner beskrevet i tilsynsrapporter fra de to ovennevnte tilsyn innenfor dette fagområdet.

Resultat
Det ble identifisert avvik innenfor tilkomst av utstyr og oppdaterte tekniske løsninger. Det ble videre identifisert et forbedringspunkt innenfor dokumentasjon av samsvar med arbeidsmiljø krav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77