Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Teekay Petrojarl Production AS - Petrojarl Knarr

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 29. til 30. oktober 2013 tilsyn med beredskap på innretningen Petrojarl Knarr under fabrikasjon.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at Teekay ivaretar beredskapsmessige forhold på Petrojarl Knarr i henhold til krav i regelverket.

Resultat
Det ble identifisert to avvik knyttet til evakueringsveier.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • låsbare lugardører
  • kommunikasjonsutstyr MOB-båt


Journal 2013/107

 

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064