Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Teekay Petrojarl Production AS – Knarr FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 30.3 - 3.4.2014 en tilsynsaktivitet med Teekay Petrojarl (TKPJ) innen fagområdet arbeidsmiljø og logistikk på Knarr FPSO.


Mål
Målet var å føre tilsyn med at utstyrspakker og enkeltområder utformes med tanke på å sikre gode fremtidige arbeidsmiljø- og logistikkforhold på innretningen, herunder påse at prosjektet har etablert hensiktsmessige styringssystemer og styringsverktøy for å følge opp arbeidsmiljø- og logistikkforhold under pågående fabrikasjon og mekanisk ferdigstillelse av innretningen.

Videre var målet å verifisere at hensiktsmessige tiltak har blitt iverksatt av prosjektet etter Ptils tidligere tilsyn med oppfølging av arbeidsmiljø- og logistikkforhold. Les mer her: Rapport etter tilsyn - Knarr FPSO

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Høye terskler
 • Utforming av malerverkstedet
 • Lokalavsug tilknyttet slangekuttemaskin
 • Rengjøring, rensing og avfetting av anleggsdeler
 • Materialhåndtering
 • Offshorekraner
 • Utforming av lastedekk       

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Kjemikalier
 • Antall luftvekslinger/time
 • Nødbelysning
 • CRIOP verifikasjoner
 • Varsellys
 • Utforming av oppvaskrom
 • Renhold
 • Offshore kranstudie

 

Journal 2012/107

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77