Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Teekay – Petrojarl Knarr FPSO

I perioden 5. – 8. mars 2018 førte vi tilsyn med Teekay Petrojarl Production AS (Teekay) sin styring av risikoforhold i arbeidsmiljøet og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Petrojarl Knarr FPSO (Knarr).


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at Teekay sin styring av risikoforhold i arbeidsmiljøet samt tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning var i samsvar med regelverkets krav på Knarr.

Resultat
Det ble identifisert sju avvik knyttet til:

  • Støy
  • Eksponering for benzen og andre kjemikalier
  • Endringsprosesser i forpleining
  • Vernetjenesten
  • Fellesstedlig arbeidsmiljøutvalg (FS-AMU)
  • Kompetanse
  • Bedriftshelsetjeneste

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til kartlegginger og risikovurderinger innen ergonomi.

Teekay har fått frist til 26. juni 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95