Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Talisman Energy Norge AS - elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Gyda

I perioden 1.-4. oktober 2013 førte Ptil tilsyn med Talisman Energy Norge AS sin oppfølging av elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer på Gyda-innretningen.


Bakgrunnen for tilsynet er Ptils hovedprioriteringer for 2013; spesielt oppfølging av barrierer. For Ptil er det viktig at industrien bruker og videreutvikler kunnskapen om ivaretakelse og forbedring av barrierer. Summen av tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold er avgjørende for om barrierene fungerer og er effektive til enhver tid. God risikoforståelse er nødvendig for å forebygge ulykker, for å etablere en hensiktsmessig beredskap og for å redusere usikkerhet.

Mål
Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med at relevante regelverksbestemmelser blir oppfylt.

- Ansvarshavende for elektriske anlegg: Føre tilsyn med deler av Talisman sitt styringssystem for elektriske anlegg sin rolle, ansvar og oppgaver under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg.

- Elektro driftstilsyn: Verifisere hvordan Talisman ivaretar krav til planlegging, gjennomføring og oppfølging av teknisk tilstand på utvalgte systemer og utstyr i det elektriske anlegget.

- Instrumenterte sikkerhetssystemer: Følge opp og verifisere hvordan Talisman ivaretar regelverkets krav til kompetanse og prosedyrer med fokus på utvalgte barriereytelse og teknisk tilstand, herunder rutiner for overbroing av sikkerhetssystemer eller deler av disse.

Resultat
Tilsynet ble gjennomført som planlagt og var lagt godt til rette av Talisman. Presentasjoner og samtaler viste stor grad av åpenhet og ga inntrykk av dyktige og engasjerte medarbeidere.

Det ble under tilsynet påvist et avvik knyttet til regelverkets krav til tekniske driftsdokumenter.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77