Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Talisman Energy Norge AS

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 22.4-24.4 2013 et tilsyn med Talisman Energy Norge AS (TENAS) sin styring av bore- og brønnaktiviteter.


Mål

Målet med tilsynet var å verifisere forhold som omhandlet HMS-styring og arbeidsmiljøet i forbindelse med bore- og brønnaktiviteter på Gyda innretningen.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • verneombud
  • nødpumpe og nødkraft

Videre ble de identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • risikovurdering
  • brønnkontrolløvelser
  • brønnprogram
  • arbeidsmiljøkartlegging
  • arbeidsmiljø

Journal 2013/348

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77