Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring og oppfølging av teknisk integritet - Gyda

Ptil førte 29. september og 21.-23. oktober 2011 tilsyn med Talisman Energy Norges styring og oppfølging av teknisk integritet av bærende konstruksjoner på Gyda. Tilsynsaktiviteten var knyttet til temaet barrierestyring.


Oljefeltet Gyda ligger i sørlig del av Nordsjøen, mellom Ula og Ekofisk. Feltet er bygd ut med en bunnfast innretning på 66 meters vanndyp. Innretningen ble tatt i bruk i 1990, da med en forventet levetid på 20 år. Innretningen har fra 2009 en planlagt (forlenget) levetid til 2030. Produksjonen er lav (haleproduksjon).

Tilsynsaktiviteten bygger på tidligere tilsynsaktiviteter innenfor samme tema hos operatøren og i industrien. Tilsynsmetoden har til hensikt å etablere forståelse for godheten av styring av barrierer og konstruksjonsintegritet hos operatøren og bidra til en forståelse for industriens prestasjoner basert på flere tilsyn etter samme metodikk.

Tilsynsaktiviteten er etablert for å vurdere Talismans arbeid med teknisk integritet av bærende konstruksjoner på Gyda, og inngår i vårt prioriterte område ”Operasjonelle og tekniske barrierer”.

Ptil har til bruk i tilsynsaktiviteten utviklet en metode for en systematisk oppfølging av barrierer. Deler av denne metoden er brukt i flere tidligere tilsynsaktiviteter med teknisk integritet av bærende konstruksjoner i næringen.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere hvordan Talisman forebygger konstruksjonssvikt, med særlig vekt på barrierestyring i forbindelse med teknisk integritet av bærende konstruksjoner.

Sentrale tema i tilsynsaktiviteten var å vurdere hvordan Talisman:

 • har identifisert, analysert og evaluert risiko
 • har synliggjort sammenhengen mellom risiko- og farevurderingene, behov for barrierer og barrierenes rolle i det enkelte område på et anlegg (strategier)
 • har identifisert, beskrevet og implementert ytelseskrav og/eller ytelsesstandarder for barrierer/barriereelementer
 • opererer og vedlikeholder innretningen/anlegget i samsvar med bruksbetingelser og forutsetninger
 • har identifisert forhold som kan redusere barrierenes ytelse over tid (endring av bruksbetingelser, endring i risikobildet, degraderingsmekanismer, aldring med mer)
 • har etablert verifikasjonsaktiviteter og indikatorer for overvåking av barrierer og ytelse over tid
 • i praksis jobber for å sikre kontinuerlig forbedring med hensyn til barrierestyring gjennom hele innretningens levetid

Oppgaven inkluderte Talismans oppfølging av påseplikten overfor sine leverandører.

Resultat
Industrien skal kunne beskrive og implementere arbeidsprosesser, og enkeltelementene i disse prosessene, for barrierestyring i et livsløpsperspektiv gjennom å:

 • beskrive og synliggjøre sammenhengen mellom risiko- og farevurderingene, behov for barrierer og barrierenes rolle på det enkelte område (strategier)
 • identifisere, beskrive og implementere ytelsesstandarder for definerte barrierer og risikopåvirkende faktorer
 • identifisere forhold som kan redusere barrierenes ytelse over tid (endring av bruksbetingelser, degraderingsmekanismer, aldring, hendelser med mer), etablere indikatorer for overvåking av funksjon og ytelse og prosesser for robustgjøring av barrierefunksjon og – ytelse for å håndtere disse forhold
 • kontinuerlig forbedre barrierene og systemet for barrierestyring

Det ble funnet ti avvik og to forbedringspunkt under tilsynet.

Avvikene er knyttet til konstruksjoner og barrierer inne følgende områder:

 • Styring av risiko
 • Operasjon og vedlikehold, inkludert beredskap 
 • Måling og verifikasjon 
 • Kontinuerlig forbedring

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77