Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av vedlikehold på Statfjord C

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 7.11. – 10.11.2011 tilsyn med styring av vedlikehold på Statfjord C (SFC).


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten er å verifisere Statoils system for forebyggende og korrigerende vedlikehold på innretningen SFC med tilhørende landorganisasjon.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • beslutningskriterier
  • tilgang til ressurser

 Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • kontinuerlig forbedring
  • deling av informasjon
  • merking av utstyr
  • beskrivelse av utstyr 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77