Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av vedlikehold i GDF SUEZ E&P Norge AS

I perioden 5.-7.6.2012 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i GDF SUEZ E&P Norge AS (GDF SUEZ).


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innenfor utvalgte områder var i samsvar med norske regelverkskrav.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • styrende dokumenter
  • dokumentering av at regelverket er oppfylt
  • avviksbehandling
  • måleparametere og indikatorer

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til vedlikeholdsstatus og – effektivitet.


Brev til GDF SUEZ E&P Norge AS
 
Tilsynsrapport 

Journal 2012/729
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064