Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av risiko i Maersk Drilling Norge

I perioden 12.-16.3.2012 førte (Ptil) tilsyn med ledelsens styring av risiko og håndtering av barrierer innen beredskap og prosessintegritet hos Maersk Drilling Norge AS og på den flyttbare boreinnretningen Mærsk Inspirer.


Bakgrunn og mål
Tilsynet ble gjennomført med bakgrunn i Ptils hovedprioritering om styring av risiko og håndtering av barrierer, og hadde som mål å evaluere selskapets forståelse, kunnskap og kompetanse relatert til styring og oppfølging av risikoforhold, barrierer og forståelse både i ledelsen og hos medarbeidere.

Videre omfattet tilsynet ledelsens styring av beredskapen på Mærsk Inspirer, herunder selskapets beredskapsfilosofi og hvordan denne er forankret i analyse, styrende dokumenter og prosedyrer, styring og oppfølging av barrierer i beredskapssammenheng.

Resultat
Tilsynet avdekket elleve avvik og fire forbedringspunkter knyttet til

Selskapet har fått frist til 1.8.2012 med å tilbakeholde hvordan avvikene vil bli håndtert.


Brev til Maersk Drilling Norge AS
Tilsynsrapport


Journal 2012/277
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77