Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av risiko for akutte utslipp – Shell Draugen

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 30.09-02.10.2015 tilsyn med A/S Norske Shell på Draugen.


Målet med tilsynet var å verifisere at risiko for akutte oljeutslipp har tilstrekkelig oppmerksomhet og at regelverkets krav om tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for å håndtere risiko etterleves.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter i dette tilsynet.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064