Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av materialhåndtering i Aasta Hansteen-prosjektet

Ptil har gjennomført tilsyn med hvordan Statoil tilrettelegger for sikker materialhåndtering i utbyggingsprosjektet for Aasta Hansteen-innretningen.


Statoil er operatør på Aasta Hansteen-feltet, som ligger i Norskehavet, ca 140 km nord for Norne og ca 300 km vest for Bodø. Feltet vil bli utbygd med en flytende integrert innretning, som også vil kunne bli feltsenter for andre, framtidige funn i området.

Ptil gjennomførte 6.6.2014 tilsyn i form av et møte med Statoil for å følge opp at selskapet legger til rette for en utforming av innretningen som reduserer behovet for løfteoperasjoner og som sikrer at løfteoperasjonene kan utføres på en sikker måte.

Det ble ikke påvist avvik eller forbedringspunkter i denne tilsynsaktiviteten. Tilsynsrapporten inneholder imidlertid enkelte kommentarer om forhold som Statoil bør vurdere.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77