Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av beredskap på Snorre A

Ptil førte i perioden 25.4 – 28.4 2016 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) sin styring av beredskap på Snorre A.


Målet var å gjennomgå og vurdere hvordan Statoil sine effektiviseringsprosesser bidrar til å sikre at en robust beredskap er en del av totalrisikobilde i selskapet.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkt i dette tilsynet.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77